Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


 

 Протокол УС 14 от 16.08.2019 г.  pdf

Протокол УС 13 от 02.08.2019 г.  pdf

 

 Протокол УС 10 от 31.05.2019 г.  pdf

 Протокол УС 9 от 08.05.2019 г. pdf

 Протокол УС 8 от 23.04.2019 г. pdf

Протокол УС 7 от 15.04.2019 г. pdf

Протокол УС 6 от 02.04.2019 г. pdf

Протокол УС 5 от 21.03.2019 г. pdf

Протокол УС 4 от 07.03.2019 г. pdf

Протокол УС 3 от 01.02.2019 г. pdf

Протокол УС 1 от 09.01.2019 г. pdf

Протокол УС 19.12.2018 г. pdf

Протокол УС 04.12.2018 г. pdf

Протокол УС 19.10.2018 г. pdf

Протокол УС 16.10.2018 г. pdf 

Протокол УС 28.09.2018 г. pdf

Протокол УС 17.09.2018 г. pdf

Протокол УС 15.08.2018 г. pdf

Протокол УС 19.07.2018 г. pdf

Протокол УС 28.05.2018 г. pdf

Протокол УС 16.04.2018 г. pdf

Протокол УС 14.03.2018 г. pdf

Протокол УС 12.01.2018 г. pdf

Протокол УС 11.08.2017 г. pdf

Печат