Разширен списък на одобрените външни експерти pdf

Списък на  успешно преминали процедурата за избор на външни експерти-оценители pdf

Списък на неодобрени кандидати за външни експерти-оценители pdf

Доклад на УС pdf

Печат