zaglavna logo1

 

      www.eufunds.bg
 
 Уважаеми съграждани, жители на община Главиница и община Ситово,
Молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за изследване на възможностите за стимулиране на предприемачеството на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.
Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
     Анкетна карта pdf
 
     Инструкция за попълване: 
МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ И ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТ ВАС ОТГОВОР КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА  АНКЕТАТА:
Изтегли, отпечатай, попълни и предай!

 

 

Печат