Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" започва изпълнението на Административен Договор № РД 50 - 123 / 07.04.2023 г.

zaglavna logo1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор № РД 50 - 123 / 07.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" започва изпълнението на Административен Договор № РД 50 - 123 / 07.04.2023 г. по проектно предложение, по Процедура BG06RDNP001-19.610, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С бюджет от 38978.00 лв., ще разработи своята следваща Стратегия за местното развитие на двете общини – Главиница и Ситово за нов програмен период 2021 - 2027 г.
 
Бюджетът на проекта е предназначен за дейности, с които:
📍 ще се популяризира подхода Водено от общностите местно развитие;
📍 ще се разработи новата Стратегия за развитието на двете общини Главиница и Ситово;
📍 ще се проведат обучения и информационни събития за заинтересованите страни на територията и на двете общини;
📍 ще се изготвят проучвания и анализи за територията и други.
 
 

Предстоящи информационните срещи:

град Главиница – 29.08.2023 г., 10:30 часа, място на провеждане - заседателна зала на общинска администрация – четвърти етаж;

село Ситово – 29.08.2023 г., 14:00 часа, място на провеждане - заседателна зала на общински съвет втори етаж;

село Искра  – 30.08.2023 г., 10:00 часа, място на провеждане - кметството на село Искра;

село Попина – 30.08.2023 г., 14:00 часа, място на провеждане - кметството на село Попина;

село Зафирово – 31.08.2023 г., 10:00 часа, място на провеждане - кметството на село Зафирово;

село Звенимир  – 31.08.2023 г., 14:00 часа, място на провеждане - кметството на село Звенимир.

             

 

 

 

 

ПРОЕКТ: Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,
съгласно  Административен договор №РД 50-123 от 07.04.23 г.,
гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Печат