Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за програмен период 2021 - 2027 г.

 

Решение № РУ – 67 – ЕО / 2023 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово крайдунавска Добруджа“

 

 

Печат