Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе еднодневна конференция на 14.06.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница.