Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - екипът на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” Ви кани на информационна среща, която ще се проведе на 04.07.2018г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница

logo mig 19.4


П О К А Н А

 

Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово,

уважаеми партньори, представители на местния бизнес на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,

Каним ви да вземете участие в еднодневна информационна среща на 04.07.2018г. (сряда) от 10.00 часа на четвъртия етаж в заседателната зала на община Главиница. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване на местния бизнес с проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Ще се презентират мерките от Програмата за развитие на селските райони и мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси“, включени в Стратегията. Ще бъдат разисквани практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

 

На срещата ще се представи Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2018 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се реализира с подкрепата на:

  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Актуална информация ще намерите на нашия Уеб сайт www.mig.glavinitsa.org

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес:

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Печат