Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 7.5.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА

7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

          Във връзка с предстоящия прием през 2020 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

  Проект на пакет документи по мярка 7.5.

Вашите предложения за изменения и допълнения към Пакета от документи, моля изпращайте в писмен вид на                   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до:  23:59 ч. на 27.01.2020 г. 

         Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Пакета от документи за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Пакета от документи и образците ще бъдат публикувани на настоящия сайт.

Печат