Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ОБЯВА - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

zaglavna logo1

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

            Съгласно чл.18, ал.1, т.3 и т.4 от Споразумение № РД 50-34 / 20.04.2018 г. и чл.39, т.3 и чл.40 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

           Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на                                                        e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

                Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 04.05.2021 г.

            Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията.

 

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР ->  pdf

 

 

Печат