Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Сдружение "МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ кани всички заинтересовани лица от територията на двудневен фестиал

zaglavna logo1

Dobrogea and Dobrudzha - from common past to common future

19.3

 

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа,

 

СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ изпълнява проект № BG06RDNP001-19.355-0012-C02 „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“,  АДБФП № РД-50-99 / 25.11.21 г., финансиран по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Партньори по проекта са „МИГ Мунти Матсинулуй“ и „МИГ Делта Дунарии“ от Румъния.

Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени.

Основна цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти Матсинулуй”.

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В ДВУДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.07.2023 г. /понеделник/ ОТ 10.00 ЧАСА В С. СИТОВО И НА 25.07.2023 Г. /ВТОРНИК/ В ГР. ГЛАВИНИЦА

Програмата включва представяне на традиционни местни продукти - храни и напитки:

  1. Представяне на традиционни местни продукти - храни и напитки;
  2. Участие на фолклорен ансамбъл.

Печат