Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Сдружение "МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ обявява обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 - 2027 година

zaglavna logo1

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В

 обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за водено от общностите местно развитие (проект) на "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" за периода 2023 – 2027 г.

От месец април тази година Сдружение "Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" е в процес на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. (СВОМР) в изпълнение на Административен договор № РД 50-123/07.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Прилагането на стратегията за ВОМР се насочва към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост и са в полза на местния бизнес, читалища и нестопански организации, и местното население като цяло.

С цел да консултира проекта на стратегия и той да бъде обсъден с представители на местната общност, Сдружението организира обществено обсъждане и консултиране с местната общност на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (проект) за периода 2023 – 2027 г.

В тази връзка „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ се обръща към жителите на община Главиница и община Ситово, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата и други организации с покана за участие в това събитие, което ще се проведе

на 28.09.2023 г., от 10:00 часа в град Главиница,

зала на Общински съвет

гр. Главиница, ул „Витоша” № 44

Общественото обсъждане се организира във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-123/07.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

Очакваме Вашите предложения на адрес, електронна поща или в офиса на Сдружението:

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,

тел: 0884 459 599,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Печат