Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ:

zaglavna logo1

П О К А Н А

Във връзка с подготовката на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” да кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие по обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ВИ КАНИ НА

СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ:

  • 03 май 2017 г. от 10 часа в Кметството на с.Стефан Караджа, общ.Главиница
  • 03 май 2017 г. от 11.30 часа в Кметството на с.Осен, общ.Главиница
  • 09 май 2017 г. от 10 часа в Кметството на с.Искра, общ.Ситово
  • 09 май 2017 г. от 11.30 часа в Кметството на с.Нова Попина, общ.Ситово

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Печат