Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗИ


 

2

- Изследване на потенциала на територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за разработване и прилагане на местна марка продукти и услуги pdf


 

3

- Проучване на мненията на местната общност за работата на МИГ ГСКД pdf


 

4

- Потенциал за развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм pdf


 

1

- Проучване Предприемачество pdf


 

 

Печат