Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

▌СТРАТЕГИЯ


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" - ИЗМ. С АНЕКС ОТ 02.09.2020 г. pdf

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" - ИЗМ. С АНЕКС ОТ 19.08.2019 г. pdf

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" - ИЗМ. С АНЕКС ОТ 29.11.2018 г. pdf

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" pdf

 

 

Печат