Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

zaglavna logo1

  Територията на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа е съставена от административните територии на Общините Главиница и Ситово, които се намират в Област Силистра, попадаща в Източната Дунавска равнина и Североизточен планов регион. Общинският център гр. Главиница се намира на разстояние около 46 км от гр. Силистра, на 26 км от гр. Тутракан, на 88 км от гр. Русе, на 110 км от гр. Добрич, на 160 км от гр. Варна и на 415 км от гр. София.

Последни новини и обяви