Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ


 

Протокол ОС 15.03.2024 г. pdf 

Протокол ОС 12.02.2024 г. pdf 

Протокол ОС 01.12.2023 г. pdf 

Протокол ОС 06.10.2023 г. pdf 

Протокол ОС 10.02.2023 г. pdf 

Протокол ОС 06.07.2022 г. pdf 

Протокол ОС 11.02.2022 г. pdf 

Протокол ОС 25.03.2021 г. pdf 

Протокол ОС 03.02.2021 г. pdf 

Протокол ОС 29.05.2020 г. pdf 

Протокол ОС 31.01.2020 г. pdf 

Протокол ОС 15.10.2019 г. pdf 

Протокол ОС 12.02.2019 г. pdf

Протокол ОС 28.11.2018 г. pdf

Протокол ОС 26.07.2018 г. pdf

Протокол ОС 06.06.2018 г. pdf

Протокол ОС 23.03.2018 г. pdf

Протокол ОС 21.08.2017 г. pdf

Препис-извлечение от извънредно ОС  на 21.08.2017 г. pdf

 

 

Печат