Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Полезни връзки


  links 150x150   Програма за развитие на селските райони
  links 150x150   Министерство на земеделието и храните
  links 150x150   Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция
  links 150x150   Национална селска мрежа
  links 150x150   Национална служба за съвети в земеделието
  links 150x150   Структурни фондове на Европейския съюз
  links 150x150   Европейска комисия (ЕК)
  links 150x150   Представителство на ЕК в България
  links 150x150   Европейска мрежа за развитие на селските райони
  links 150x150   Европейска ЛИДЕР асоциация
.   links 150x150   ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
    

  links 150x150   ОБЩИНА СИТОВО

   links 150x150  Областен информационен център гр. Силистра

 

 

Оперативни програми 2014-2020:


 Информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС


 

Печат