Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

В края на август 2016г. бе отхвърлено подаденото заявление от СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по процедура по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Във връзка с това в последвалия период, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” взе под внимание допуснатите пропуски, довели до отхвърляне на заявлението, извърши обзор на дейността си и направи съответни изводи за работата си.

 

СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ще кандидатства отново при възможност със стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. по процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се насочва към финансиране на изпълнението на местни стратегии за развитие, характеризиращи се с необходимата обоснованост и носещи добавена стойност за развитието на териториите. В тази връзка разработването и прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  от  СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, създава условия за нарастване на инвестиционната привлекателност и социално-икономическо развитие на селския район, обхващащ териториите на общините Главиница и Ситово.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” призовава населението на общините Главиница и Ситово да демонстрира своята ангажираност и участие, за да се справим заедно със специфичните предизвикателства в развитието на потенциала на територията ни.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат