Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ФОРМИРА КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ФОРМИРА КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.  

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” се подготвя за кандидатстване със стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се насочва към финансиране на изпълнението на местни стратегии за развитие, характеризиращи се с необходимата обоснованост и носещи добавена стойност за развитието на териториите. В тази връзка разработването и прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  от  СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, създава условия за нарастване на инвестиционната привлекателност и социално-икономическо развитие на селския район, обхващащ териториите на общините Главиница и Ситово.

 

Прилагането на подхода  „Водено от общностите местно развитие” осигурява нарастване на инвестиционната привлекателност  по линия на:

  • формиране на капацитет, стимулиране на предприемачеството и развитието на технологиите и потенциала на териториите в най-широк смисъл;
  • насърчаване на местните общности, предизвикване на ангажираност и стремеж да се справят със специфичните предизвикателства на териториите си.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” призовава населението на територията си да продължи да взема гражданско участие и да подкрепя НАШАТА Стратегия за местно развитие, която се актуализира за периода на прилагане до 30.09.2023 г., като евентуалното приемане и договаряне на проекти следва да приключи до 31 декември 2020г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.mig.glavinitsa-sitovo.org

 

Печат