Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • График за провеждане на информационни събития и обучения

logo mig 19.4

ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ и ОБУЧЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

 

                                                    ПЛАНИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Планирана информационна среща

Начален час и място на провеждане

1.

04.07.2018 г.

10.00 часа в заседателната зала на община гр. Главиница

2.

04.07.2018 г.

10.00 часа в заседателната зала на община с. Ситово

3.

05.07.2018г.

10.00 часа в с. Стефан Караджа в Кметството

4.

05.07.2018г.

14.00 часа в с. Черногор в Читалището

5.

06.07.2018г.

10.00 часа в с. Зебил в Читалището

6.

06.07.2018г.

14.00 часа в с. Звенимир в Читалището

7.

09.07.2018г.

10.00 часа в с. Зафирово в Кметството

8.

09.07.2018г.

14.00 часа в с. Малък Преславец в Кметството

9.

10.07.2018г.

10.00 часа в с. Босна в Читалището

10.

10.07.2018г.

14.00 часа в с. Добротица в Кметството

11.

11.07.2018г.

10.00 часа в с. Калугерене в Читалището

12.

11.07.2018г.

14.00 часа в с. Ножарево в Пенсионерския клуб

ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Планирано обучение

Начален час и място на провеждане

1.

07.08.2018 г. за членове на Общото събрание на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение на тема "Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР"

2.

08.08.2018 г. за членове на Общото събрание на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение на тема "Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР"

3.

07.08.2018 г. за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение на тема "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

4.

08.08.2018 г. за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница   на тема "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

5.

04.09.2018г. за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение на тема "Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ"

6.

05.09.2018 г. за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение на тема "Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ"

7.

04.09.2018 г. за местни лидери и уязвими групи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение на тема "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС"

8.

05.09.2018 г. за местни лидери и уязвими групи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение на тема "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС"

Актуална информация за провежданите информационни събития и обучения е налична на уеб сайта на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“: http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg.html

Печат